Brinken Management leds av Per Molin med bred industriell erfarenhet från ett flertal branscher som konsult åt företagsledningar och styrelser. Huvudsakliga uppdragsgivare är företag inom industri, handel och service. Vi arbetar med analyser och utredningar vid utvecklings och förändringsprocesser och medverkar aktivt i genomförandet.

Vår verksamhet omfattar de intäktsskapande sammanhangen och varierar beroende på uppdragets omfattning. Vi medverkar i genomförandet av förändringar eller utvecklingsprocesser och vi får långa relationer med våra uppdragsgivare.

Strategier

Vi formulerar och medverkar i implementering av de överordnade mål och initiativ som tas av företagets högsta ledning på uppdrag av ägarna, som grundar sig på överväganden av resurser och bedömning av interna och externa miljöer i företagets marknader.

 

Organisation

Vi deltar i organisationen och föreslår strategier för bästa resultat för företaget. Företagets organisation är en person eller grupp av personer att samarbeta för att uppnå vissa kommersiella mål. Företagets organisation har bildats för att få inkomst för dig som företagare.

 

Affärsutveckling

Affärsutveckling består av ett antal uppgifter och processer i allmänhet som syftar till att utveckla och genomföra tillväxtmöjligheter inom och mellan organisationer. Det är en del av verksamhetsområden och organisatoriska teorier. Affärsutveckling är att skapa långsiktigt värde för en verksamhet från kunder, marknader och relationer.

Marknadsföring

Centralt i verksamhetens framgång ligger marknadsföringen. De flesta delarna i företaget är beroende av framgångsrik marknadsföring. Den övergripande marknadsföringen omfattar reklam, pr, marknadsföring och försäljning. Marknadsföring är processen som produkten eller tjänsten presenteras till potentiella kunder.

Marknadsföring

Centralt i verksamhetens framgång ligger marknadsföringen. De flesta delarna i företaget är beroende av framgångsrik marknadsföring. Den övergripande marknadsföringen omfattar reklam, pr, marknadsföring och försäljning. Marknadsföring är processen som produkten eller tjänsten presenteras till potentiella kunder. Utan marknadsföring, kan ditt företag erbjuda de bästa produkterna eller tjänsterna i din bransch, men ingen av dina potentiella kunder får veta det. Identifiering av målgrupp för varje produkt och tjänst som du planerar att erbjuda är ett viktigt steg för varje företag. Målmarknaden är reducerad till en grupp människor som du tror är mest intresserade av att köpa din produkt.
Vi kommunicerar värdet av din produkt eller tjänst eller varumärke till dina kunder i syfte att främja eller sälja produkten, tjänsten eller varumärket. Våra marknadsföringstekniker inkluderar att välja målmarknader genom marknadsanalyser, segmentering av marknaden samt förstå kundens beteende och annonsera en produkts värde till din kund. Marknadsföring uppfyller dessa behov och önskningar genom processer och för att bygga långsiktiga relationer.

Strategier

Vi formulerar och medverkar i implementering av de överordnade mål och initiativ som tas av företagets högsta ledning på uppdrag av ägarna, som grundar sig på överväganden av resurser och bedömning av interna och externa miljöer i företagets marknader.
Strategisk företagsledning ger övergripande inriktning för företaget och anger organisationens mål, utveckla strategier och planer för att nå dessa mål och fördelning av resurser för att genomföra planerna. Strategisk företagsledning är inte statisk; modellerna inkluderar en återkoppling för att övervaka genomförandet och informera nästa runda av planering.
Genomförandet
Vi tar aktiv del i de omfattande processer för strategisk utveckling och genomförande, vilket innebär beslut om hur organisationens resurser (dvs. människor, processer och IT-system) kommer att anpassas och samlas mot företagets mål. Genomförande resulterar i hur organisationens resurser är strukturerade (t.ex. av produkt eller tjänst eller geografi), ledarskap, kommunikation, incitament, och kontrollmekanismer för att följa framstegen mot målen.

Organisation

Vi deltar i organisationen och föreslår strategier för bästa resultat för företaget. Företagets organisation är en person eller grupp av personer att samarbeta för att uppnå vissa kommersiella mål. Företagets organisation har bildats för att få inkomst för dig som företagare. Personalen och system skapar kulturen inom företaget. Olika organisationer har olika policy, arbetsflöden och mål. Alla företag har kommersiella mål. Affärsdrivande företag säljer produkter eller tjänster för att generera intäkter och resultat. Framgång beror på förmågan att vinna mer i intäkter än för fasta och rörliga kostnader. Företagsledaren verkar för att skapa en affärsidé, vision, värderingar, mål och strategier. Dessa anger riktningen för det organisatoriska systemet. Människor, processer och strategier används för att uppfylla dessa mål och strategier. Effektiviteten i ett företag handlar ofta om förmågan hos ledarna att få alla avdelningar och anställda att arbeta tillsammans för att nå företagets mål.

Affärsutveckling

Affärsutveckling består av ett antal uppgifter och processer i allmänhet som syftar till att utveckla och genomföra tillväxtmöjligheter inom och mellan organisationer. Det är en del av verksamhetsområden och organisatoriska teorier. Affärsutveckling är att skapa långsiktigt värde för en verksamhet från kunder, marknader och relationer.
Som verksamhetsutvecklare analyserar vi de potentiella tillväxtmöjligheterna för ledande befattningshavare eller styrelse. Stödet och övervakning av genomförandet, både i utveckling och genomförandefasen, samarbetar och integrerar vi som affärsutvecklare med återkoppling från organisationens funktioner, exempelvis produktion, marknadsföring och försäljning för att garantera att organisationen kan tillvarata tillväxtmöjligheter. Affärsutvecklingens uppgifter är analytisk backup och karta för genomförandet av affärsplanen.

Vad är Brinken Managements speciella inriktning

 • Uppdrag åt styrelse och Vd i företag som står inför omprövning av affärsidé och strategi för företaget.
 • När försäljningen viker
 • I marknads och intäktssammanhang
 • För de flesta typer av affärsprocesser, även förhandlingar med leverantörer och kunder.
 • Affärsutveckling, Affärsplaner, Projektplaner
 • Generationsskiften. Förberedelser i god tid för att få ut bästa pris vid försäljning
 • När företag skall säljas eller köpas
 • Förändringsarbete – Change management
 • Nyetablering av företag och uppstart
 • När kostnad och kapital skall effektiviseras
 • Lansering av nya produkter och tjänster

Chef Att Hyra eller Verksamhetskonsult

 • Som konsult i strategisk eller taktisk affärsutveckling
 • VD Att Hyra, Marknadschef Att Hyra, Divisionschef Att Hyra när det uppstår vakanser.
 • Interim Management

Nätverk

Vi samarbetar med erfarna konsulter och specialister även internationellt och nätverket utvecklas kontinuerligt. När det behövs kompletterande kompetenser och erfarenheter så har vi dessa i vårt nätverk.

Pågående uppdrag

Vi har löpande ett antal uppdrag av varierande karaktär och längd och för att ge en uppfattning av vår verksamhet redovisas här några exempel.

 • Grossistföretag, affärsutveckling nya produkter och tjänster för nya marknader även internationellt. Förvärv och samgående samt uppstart av ny verksamhet.
 • Avtalsförhandlingar mellan producent i Fjärran Östern och importör i Sverige för leverans till tredje land.
 • Vidareutveckling av produkt med stor potential för en världsmarknad.
 • Försäljningsuppdrag markområde för 75 hus. Säljes som AB